fbpx
משלוח חינם ברכישה מעל 100 ש"ח truck
קו ייעוץ והדרכה 5921*
acess
search
cart 0 cart 0
אין מוצרים בסל הקניות. close

אין מוצרים בסל הקניות.

משלוח חינם ברכישה מעל 100 ש"ח truck
צ'ט אנושי

תקנון ותנאי שימוש

להלן תקנון תנאי שימוש באתר סיקורה בכתובת  www.seakura.co.il (“להלן: “האתר”).

האתר מופעל ומנוהל על ידי חברת סיקורה מוצרים מהטבע בע”מ, ח.פ 513169375 (“סיקורה” או “החברה”). כל פנייה ניתן לשלוח לכתובת משכית 27 הרצליה או למייל:
info@seakura.net.

כל פנייה בתקנון בלשון זכר משמעה גם בנקבה או ברבים, בהתאם להקשר הדברים, והניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 1. הסכמתך לתנאי תקנון זה הינה תנאי לשימושך באתר, בשירותים שמוצעים בו ובמידע שבו. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
 2. כל שימוש באתר הינו כפוף לתקנון זה ולתנאי השימוש שבו. בהיעדר הסכמה על האמור בתקנון, כולו או חלקו, הנך נדרש לחדול מגלישה באתר.
 3. תנאי השימוש שלהלן נועדו להבטיח שימוש נאות, הולם ובטוח באתר ובשירותים המוצעים בו, משכך יש לקרוא בעיון את תנאי התקנון. .

הוראות כלליות

 1. האתר עוסק במכירה של תוספי תזונה ומוצרי קולינריה המבוססים על אצות (“המוצרים”).
 2. המוצרים הינם פרי פיתוחיה הטכנולוגיים של החברה, הייחודיים לגידול אצות ים על היבשה כבסיס להמשך פיתוח שרשרת מזון בריאה, תוך הקפדה על איכות הסביבה והמערכת האקולוגית.
 3. במסגרת הליך רכישת המוצרים באתר יש למסור פרטים אישיים נכונים ומלאים בהתאם להוראות האתר. אי מסירת פרטים נכונים, כולם או חלקם, לרבות מספר כרטיס אשראי, עלול לעכב את הליך הרכישה או לבטלו כליל.
 4. בכל בעיה שהיא באתר, במוצרים או בתהליך המכירה יש לפנות לחברה כמופיע לעיל.
 5. המידע באתר אינו בא להחליף ייעוץ רפואי, היכן שייעוץ שכזה דרוש או נחוץ. יש להיוועץ באיש מקצוע מוסמך לפני תחילת השימוש במוצרים ולעיין היטב באופן השימוש ופרטי המוצר. השימוש במוצרים שלא בהתאם להוראות סעיף זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
 6. אין לראות באתר ובתכניו (כהגדרתם להלן) משום הבטחה של סיקורה לתוצאות מסוימות או ספציפיות.
 7. השימוש באתר לרבות בתכנים הכלולים בו ובמוצרים בו, כפוף לתנאים המפורטים להלן (“תנאי השימוש”)
 8. המונח “תכנים” ו/או “תכני האתר” כולל כל מידע, לרבות מילולי, קולי, חזותי בין בנפרד ובין בשילובם, וכן עיצובו, עיבודו, עריכתו, הפצתו ודרך הצגת המידע לרבות, אך מבלי להגביל באמצעות איורים, סרטונים, תמונות, הנפשה (animation), צלמית (icon) ודמויות.
 9. השימוש באתר ובתכנים שבו נועדו לשימושו הפרטי והאישי של המשתמש בלבד ואין לעשות שימוש בתכנים אלו שלא במסגרת האתר.
 10. סיקורה רשאית לשנות את האתר, את מבנהו, מראהו, תכניו, שירותיו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, כולם או מקצתם, וזאת ללא צורך בהודעה מראש, ובכפוף לכך כי זכויותיו של המשתמש לא ייפגעו כתוצאה מהשינויים.

השירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע למכירה אישית (ולא סיטונאית) את המוצרים אשר פותחו על ידי סיקורה ויוצרו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.
 2. כל המוצרים הנמכרים באתר נוצרו מחומרי גלם איכותיים לאחר שעברו בדיקות קפדניות ונמצאו מתאימים לשימוש.
 3. התמונות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד.
 4. כל משתמש, בין אם רכש מוצר ובין אם לאו, רשאי להגיש בקשה להצטרף למועדון הלקוחות של סיקורה, ובבקשתו זו נותן המשתמש את הסמכתו לקבלת דיוור ישיר מזיקורה בנוגע למוצריה, מבצעיה ולכל נושא הנוגע לפעילותה של סיקורה בכלל ובמסגרת האתר בפרט.

כספים

 1. כל התשלומים עבור המוצרים המוצעים באתר יתבצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי בלבד באופן מאובטח בין על ידי ספק האינטרנט בין על ידי חברת סליקת האשראי, ועל אחריותם בלבד.
 2. סיקורה רשאית לשנות את מחירי המוצרים, את המוצרים, את הרכבי המוצרים ולא תהייה למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד סיקורה בעניין זה.
 3. דמי ביטול ישולמו בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1984 והתקנות שמכוחו.

מדיניות החזרת מוצרים

 1. החזרה או החלפה של מוצר תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של סיקורה, ובכפוף לתנאים שלהלן:
  • המוצר הוחזר לרשותה של סיקורה תוך 14 יום ממועד קבלתו על ידי הצרכן; יש להחזיר את המוצר באופן אישי או באמצעות דואר רשום למשרדי החברה ברחוב המלאכה 18, נתניה 4250553 – והכל בצירוף שם הלקוח, כתובתו ופרטי ההתקשרות עימו (נייד ואי מייל).
  • המוצר הוחזר סגור, באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שום שימוש;

אספקת מוצרים

 1. המוצרים יישלחו ללקוח על ידי צד שלישי עימו תתקשר החברה.
 2. זמני אספקת המוצרים יהיו עד 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה – בשל תקופת הקורונה – המשלוחים יגיעו עד 7 ימי עסקים
 3. סיקורה אינה מתחייבת להחזקת מלאי של המוצרים, כולם או חלקם, ומשכך זמני האספקה שונים ממוצר למוצר ומהזמנה להזמנה, והכל כפי שיופיע למשתמש בעת הזמנת המוצר בפועל.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני מכל סוג ומין לרבות אך מבלי להגביל זכויות יוצרים בתכנים ובמוצרים המוצעים והמופיעים באתר לרבות בשם “סיקורה” ובכל שם/סימן מסחרי אחר המופיע באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר נתנו לסיקורה את הרשות לעשות שימוש בשמות/סימנים אלו במסגרת האתר.
 2. אין המשתמש באתר רשאי להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצוב התכנים באתר ו/או מוסיפים ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בכלל ותכנים פרסומיים ומסחריים בפרט.
 3. כל הזכויות בתכני האתר ובעיצובו הינם בבעלות סיקורה בלבד וחל איסור מוחלט לבצע כל שינוי באתר ו/או להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר לאחר, ליצור יצירות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר, ללא אישור מראש בכתב ובמפורש מסיקורה.

אבטחת מידע

 1. נוכח השירותים הניתנים באתר ונוכח מהותו של האתר, ידוע למשתמש כי פרטיו האישיים והמידע אשר ימסור במסגרת תהליך הרכישה יישמרו על ידי סיקורה. האתר לא יעביר לאחרים את הפרטים והמידע של המשתמש, אלא בהתאם להוראות הדין או בית המשפט המוסמך לכך.
 2. האתר יעשה כל מאמץ סביר לשם התקנה של תוכנות אבטחת מידע לשם שמירה על פרטי המשתמשים ולמען הגנה על פרטיותם. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין באפשרות האתר להבטיח הגנה מלאה על פרטיו.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באתר, שירותיו ומוצריו הינו על אחריות המשתמש בלבד והאתר ו/או סיקורה אינם אחראים לנזקים ו/או הפסדים, בין ישירים ובין עקיפים, ככל שייגרמו למשתמש בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או למוצרים המוצעים בו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
 2. בהתאם להוראות הדין, החברה מתחייבת לשמור הן על אבטחת התכנים והמידע המוצגים באתר והן על פרטי המשתמשים הנמסרים באתר.
 3. אין בהצבת קישוריות באתר (Links) כדי להוות הצעה, הבעת תמיכה, הסכמה או מתן חסות של האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים בקישוריות אלו.
 4. שימושו של המשתמש באתר מהווה התחייבותו לשיפוי האתר ו/או החברה ככל שיתבעו לדין ו/או יידרש לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמש באתר.
 5. האתר ו/או החברה רשאים לחסום את המשתמש מכלל הפעילות באתר ככל שפעילות המשתמש תתגלה כפוגענית כלפי האתר ו/או החברה ו/או צד ג’ כלשהו.
 6. האתר אינו מתחייב כי השימוש בשירותיו של צד שלישי (שאינם סיקורה) לא יופרע ו/או יפסק מכל סיבה אשר קשורה לגורמים אלה ואחרים, לרבות הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים.
 7. שימושו של המשתמש באתר מהווה התחייבותו לשיפוי האתר ו/או סיקורה ככל שיתבעו לדין ו/או ידרשו לשלם כספים כתוצאה משימוש המשתמש באתר.

איסוף נתונים באמצעות cookies

 1. האתר משתמש בעוגיות ‘Cookies’, לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים.
 2. מטרת הפרטים הללו היא התאמת האתר להעדפות המשתמש ואפיון צרכיו, וכמו כן ולצרכי אבטחת מידע. “cookies” הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי סיקורה.
  חלק “cookies” יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן וחלק מה “cookies” ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
 3. המידע “cookies” מוצפן,והאתר עושה כל שביכולתו על מנת שמידע זה יישאר בידיו. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
 4. מידע זה ישמש את סיקורה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה לשפר את האתר ולהקנות חוויה טובה ומדויקת עבור המשתמש.

ניהול האתר

 1. סיקורה מתחייבת לדאוג להפעלה תקינה ורציפה של האתר אך אין בהתחייבות זו כדי למנוע הפרעות ו/או הפסקות בפעילותו של האתר כתוצאה מגישה ללא הרשאה לשרתי האתר ו/או לפרוטוקולי התקשורת באתר ו/או לכל תוכנה ו/או חומרה הקשורה להפעלתו התקינה של האתר.
 2. המשתמש פוטר את סיקורה ו/או מי מטעמה מאחריות בגין כל נזק לרבות אך מבלי להגביל עגמת נפש שייגרם לו כתוצאה מקלקול ו/או תקלה וכשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתשתית התקשורת של האתר ו/או של מי מהצדדים השלישיים המציע דילים ו/או פרסומים באתר.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

 1. על השימוש באתר ובכל הנוגע למחלוקות הנובעות מהשימוש בו, לרבות מהשימוש במוצרים הנמכרים בו, יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.

סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר נתניה.

 

whatsapp

סיקורה - בריאות מהים